KAYSERLİOĞLU HUKUK BÜROSU

KAYSERLİOĞLU HUKUK BÜROSU 2014 yılında Av. Sema KAYSERLİOĞLU ERGÜL tarafından kurulmuş ve günümüze kadar gerçekleştirdikleri ile de Bodrum’un en önemli hukuk bürolarından birisi olmuştur.

Bugün için Kayserlioğlu Hukuk Bürosu, konularında uzman hukukçu ve avukatlarla ulusal ve uluslararası hukuk alanında faaliyetlerini sürdürmekte olup, şirketlere, finans kurumlarına, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişilere İngilizce ve Almanca dilleri de dâhil hukukî danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

Kayserlioğlu Hukuk Bürosu,başta Bodrum olmak üzere, Türkiye’nin her yerinde, akademik, deneyimli, dinamik kadrosu ile global dünya düzeninde etkin rol üstlenmeyi kendine düstur edinmiş bir bürodur.

Kayserlioğlu Hukuk Bürosu, bugün konularında uzman hukukçu ve avukatlar ile; Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Şirketler Hukuku,Kıymetli Evrak Hukuku, Bankacılık Hukuku,Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İnsan Kaynakları Yönetimi, Medenî Hukuk, Tüketici Hukuku, Gayrimenkul Hukuku , İcra ve İflâs Hukuku, Arazi Planlama ve Kullanım Danışmanlığı, Aile Hukuku,Miras Hukuku,Ceza Hukuku, Ticarî Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Yabancılar Hukuku (Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Edinimi, Şirket Kuruluşu-Birleşmesi ve Tasfiyesi, Ortaklık, Türkiye’de Yaşayan Yabancıların Türk Hukuk Sistemindeki Yeri), Ulusal ve Uluslararası Tahkim konularında faaliyet göstermektedir.