Çalışma Alanlarımız

Çalışma Alanlarımız

Ticaret ve şirketler hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Şirketler Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku

Bankacılık Hukuku

Eşya Hukuku

Borçlar Hukuku

İş Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İnsan Kaynakları Yönetimi

Medenî Hukuk

Tüketici Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

İcra ve İflâs Hukuku

Arazi Planlama ve Kullanım Danışmanlığı

Aile Hukuku

Miras Hukuku

Ceza Hukuku

Ticarî Ceza Hukuku

İdare Hukuku

Vergi Hukuku

Yabancılar Hukuku

Ulusal ve Uluslararası Tahkim